Juldekoration Julkula vänster
precis rgb white
precis rgb white

Sveriges enklaste, smartaste och billigaste Intranät?

Publicerad: 20/4, 2018

Vi söker företag som vill förbättra sin internkommunikation när vi på Precis genom Svensk Webbservice nu lanserar Yodo Intranät. Det är ett socialt Intranät framtaget för företag som vill digitalisera sin verksamhet på ett enkelt men mycket effektfullt sätt.

– Det kan ju låta som att vi tar i lite grann i överkant, säger Joe Formgren, en av delägarna och grundarna till systemet. Men vår avsikt är faktiskt att vi skall erbjuda Sveriges enklaste, smartaste och billigaste Intranät. Vi har lagt största vikt vid att det skall vara enkelt för alla att kommunicera och i princip inte kräver någon utbildningstid alls för att komma igång. Oavsett om man är på jobbet, resa eller är hemma och är lite förkyld så skall man kunna ha full koll och vara aktiv i det som är en gemensam nämnare i verksamheten.

Yodo Intranät består av både forum och sociala funktioner och fungerar både på mobil, läsplattor och datorer. Intranätet fungerar som ett digitalt nav och användarna får direktkoppling till andra digitala tjänster som på det sättet integreras i gränssnittet.
– De flesta har ju redan idag molntjänster i någon form. Det kan vara allt från Office 365, Google Drive till egna projekthanteringssystem och moderna ekonomisystem som Fortnox. I Yodo Intranät kommer man åt dem alla från samma användarvänliga gränssnitt som du för en dialog med dina kollegor. Vi kan erbjuda en färdig lösning på ett par arbetsdagar då det är lika enkelt för oss att starta upp som det är för användarna att komma igång.

Intranät är ett intern nätverk och är idag ett mycket viktig verktyg för de verksamheter som vill vara ledande inom affärskommunikation. Det möjliggör effektiv och snabb kommunikation inom verksamheten och kan konfigureras personligen för varje anställd, vilket ger dem tillgång till all den information och de molntjänster de behöver för att framgångsrikt utföra sitt arbete.
– Vi kommer nu att bearbeta marknaden för vi vet att det är ett stort behov av detta i de flesta organisationer. Genom vår byrå når vi en hel del slutkunder i vårt närområde men vi kommer även att söka återförsäljare nationellt, berättar Joe. Så känner du något företag eller organisation som har problem med internkommunikationen så är det bara att höra av er. Systemet är i grunden mycket prisvärt men självklart så bjuder vi till lite extra då vi fortfarande anser oss vara i ett betaläge även om det redan blivit ett helt oumbärligt verktyg för oss som redan använder det.

Många fördelar med ett eget socialt Intranät

Det är mängder av fördelar med ett modernt, flexibelt och enkel lösning för intern kommunikation. Intranätet möjliggör utbyte av all information och social samverkan i hela organisationen. Dokument och filer kan lagras centralt och nås av alla med rätt behörighet. Det fungerar som sociala medier med både forum och blogginlägg samt interna nyheter.

Intranätet fungerar således som anslagstava och manual med sökmotor för att ytterligare underlätta flödet av all information . Ledningsfunktioner med egna konferensrum och kalendrar ingår för att möjliggöra det strategiska arbetet för både ägare, styrelse och ledning liksom team som arbetar med olika projekt i verksamheten.

Det underlättar betydligt för utbildning och kunskapsspridningen i verksamheten då det är enkelt att hålla onlineutbildningar som resurs för de anställda.

All information är skyddad av SSL (Secure Sockets Layer) och lösenordsskyddad liksom anpassad till den enskilde medarbetaren för att minska risken för obehörig åtkomst till känslig information.

Den första installationen av ett konventionellt intranät är ofta betydande då storlek och komplexitet brukar avgöra kostnaden. Dessutom brukar uppgraderingar och underhåll samt förbättringar vara både dyrt och omständigt om ni väljer ett system som är feldimensionerat eller inte anpassat för er verksamhet. Med Yodo Intranät så elimineras alla dessa risker och ni har ett snabbt och effektivt verktyg som täckeralla de behov som utlovats till ett fastpris och en låg månadskostnad.

Att utbilda personalen för att använda systemet brukar också vara en betydande kostnad inte minst om man investerat i en komplex lösning. Detta hindrar naturligtvis användningen av systemet om anställda uppfattar att det är för svårt att förstå och därför inte använder systemets funktioner. Yodos Intranät är dock lika enkelt att använda som Facebook och andra sociala medier. Skillnaden är att här är det inget som inkräktar på arbetet utan tvärt om gör det både mer intressant och effektivt att arbeta då man har all kunskap och samlad kompetens på samma ställe.

Naturligtvis så skall även rolga saker som relaterar till arbetet finnas med som en naturlig del i flödet. När blir nästa firmafest, evenemang samt vilka som följer med på nästa after work.

Kontakta oss om ni också är intresserade av ett modernt Intranät. Kontaktuppgifter här.
Priser för Sveriges mest prisvärda Intranät ser du på länken här.

Sociala medier

Alla rättigheter reserverade ©
Precis Reklam producerad i
Yodo