Juldekoration Julkula vänster
precis rgb white
precis rgb white

Folder till Pierre Entreprenad

Publicerad: 27/6, 2018

Vi på Precis Reklam fick den stora äran att skapa en folder samt PR-artikel för byggföretaget Pierre Entreprenads projekt renovering av vattentornet i Ockelbo. Du kan läsa hela artikeln samt bläddra i foldern nedan.

 

Byggföretaget Pierre Entreprenad har under hösten 2017 renoverat insidan på det ståtliga vattentornet besökarna möter vid Ockelbos södra infart.

– Arbetet med vattentornet, som egentligen heter Rabo högvattenreservoar, började med att vi monterade en bygghiss utmed fasaden för att kunna få upp allt material och sedan byggde vi en ställning runt insidan av väggarna inuti vattentornet, berättar Mats Olsson, platschef på Pierre Entreprenad. För att konstatera skicket på betongen utförde vi besiktning av sprickor och ”bomknackning” av samtliga betongytor. Det gav oss en uppskattning av skadornas omfattning inför den kommande vattenbilningen.

Vattenbilning utfördes sedan till dess att ett fast underlag av betongen uppnåddes. På de ställen där armeringen frilagts på grund av söndervittrad betong utfördes en noggrann rengöring och rostskyddsbehandling av armeringsjärnen.
– Efter det påbörjades betongsprutning av väggarna med ett mineraliskt våtsprutningsbruk som heter Stocrete TS 200 och som försegling efter betongsprutningen påförde vi Stocrete DS som är ett mineraliskt tätningsbruk. Efter det att vi rivit ställningen så utförde vi samma behandling av botten av cisternen.

Arbete enligt plan
Allt arbete gick planenligt och den enda egentliga svårigheten med projektet var att den enda in- och utvägen till reservoaren var genom en manlucka som mätte endast 90x90 centimeter.
– Visst var det en utmaning att få upp vatten, betong med mera hela 38 meter från marken och sedan sju meter ned i cisternen men det löste sig bra då vårt manskap verkligen gillar utmaningar.
Så vi på Pierre är riktigt stolta över att få lämna över en nyrenoverad vattenreservoar till Ockelbos invånare och är övertygade om att den kommer att leverera gott dricksvatten till bygden under lång tid framöver.

Om statusen på landets betongbyggnader
Många av dagens industrier och vattenverk har i dag dålig betongstatus och ingen eller måttlig fokus på betongen. Flertalet av konstruktionerna är från 1900-talets första hälft.
Åtskilliga konstruktioner med vattencisterner har svårupptäckta och allvarliga skador under ytan. Vanligt förekommande är så kallade ”getingbon” dvs mjuk betong samt rostutfällning, urlakning, erosion och rödrost vilket är ohälsosamt i en vattenburen miljö och en enorm risk både för produkten och konstruktionen.

Läckage och frostskador
I betongväggar är det vanligt med svällning, armerings-korrosion, läckage eller kalkutfällningar och utomhus förekommer ofta mekaniska skador, frostskador eller felaktigt monterade tätskikt.
Att dessa skador och problem är så pass vanliga beror främst på att man anser att betong är ett evigt material och att man fokuserar på själva vattenreningen. Underhållet är i de flesta fall nedprioriterat eller att skadan är dold. Det är heller inte ovanligt att man saknar kunskapen om hur dessa skador och angrepp ska repareras.

Reparera eller renovera?
– Vi på Pierre har lång erfarenhet av den här typen av reparationer och kan hjälpa till med att renovera den här typen av objekt, berättar Fredrik Pierre, VD på Pierre Entreprenad. Vi kan laga och reparera för att förlänga livstiden, eller renovera för att återställa till nyskick.
Vi bygger naturligtvis även nytt då den här verksamheten är en av de bärande delarna inom koncernen. Tillsammans med uppdragsgivaren går vi igenom vad som är aktuellt och bäst för deras verksamhet och planerar åtgärder utifrån detta. Det kan vara allt från att laga och fixa en tillfällig lösning till långsiktiga byggnationer som skall hålla i generationer.

Om Pierre Entreprenad AB:
Pierre Entreprenad är ett bygg- och anläggningsföretag med inriktning på arbeten inom industrin, offentlig sektor samt fastighetsägare.
Verksamheten grundades 1959 av Claes Pierre och med byggverksamheten som bas har företaget under åren vuxit och utvecklats till en industriell och specialiserad servicepartner. Våra affärsområden är Byggprojekt, Byggservice och Specialtjänster vilka omfattar egna avdelningar inom bland annat rivning, betonghåltagning, industrigolv, betongrenovering samt tak- och plåtentreprenader.
Målsättningen är att vara den självklara partnern i alla typer av byggentreprenader. Genom att skapa idéer, ta initiativ och alltid vara nyfiken på nya arbetsmetoder fortsätter utvecklingen inom nya arbetsområden. Att arbeta resurssnålt och att Pierres medarbetare alltid sätter kunden i fokus är en snart 60-årig tradition som det aldrig kommer att tummas på.
Företaget har cirka 70 anställda och drivkraften är att fortsätta påverkas, förändras och utvecklas utifrån olika kunders ökande krav i en ständigt föränderlig värld.

Krav på produkter
Kraven som ställs på produkter som används invändigt i vattentorn är mycket höga, eftersom de ska vara i direktkontakt med dricksvatten. Vattnet får inte ta smak eller lukt av ytbehandlingen. Vi har med stor framgång använt en cementburen produkt för invändig försegling av dricksvattenbehållare från Sto.

Vänd er med förtroende till oss. Vi är din trygga partner inom bygg- och entreprenadtjänster. Pierre Entreprenad har sedan 1959 en gedigen erfarenhet av byggprojekt, byggservice och specialtjänster präglade av kvalité och trygghet.

Bildtexter:
Vattentornet i Ockelbo
Mansluckan ner till reservoaren.
Vatten sugs upp efter renoveringen och sedan tvättningen.
Johannes Olsson, Håkan Näslund och Jim Moberg.
Väggar och golv är lagade och sedan putsade med ny betong.
Lagning av sprickor och släpp i betongen.
Jim bilar bort trasig yta för att sedan laga detta med ny betong.
Toppen av vattentornet med mansluckan ner till reservoaren.

Kontakt
Telefon: 026-54 45 00
Mobil: 070-7106820
E-post: info@pierre.se
Adress: Atlasgatan 1, 802 86 Gävle
Webb: http://www.pierre.se

Läs hela foldern nedan eller på ISSUU »
Finns även på SvenskPress.se

Besök pierre.se/news/view/betongrenover... »

Sociala medier

Alla rättigheter reserverade ©
Precis Reklam producerad i
Yodo